Đến 31/12/2016 sẽ giải ngân hết gói 30.000 tỷ đồng

NHNN vừa thông tin về kết quả triển khai chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỷ đồng. Dự kiến, vào thời điểm kết thúc chương trình, ngày 31/12/2016 sẽ giải ngân hết gói tín dụng ưu đãi này.

Đến 31/12 sẽ giải ngân hết gói 30.000 tỷ đồng

Dự kiến đến thời điểm kết thúc chương trình, gói tín dụng ưu đãi cho vay nhà ở sẽ giải ngân đạt khoảng 30.000 tỷ đồng

Theo NHNN, với nỗ lực của ngành ngân hàng, chương trình đã đạt được những kết quả tích cực. Chính sách đã phát huy tác dụng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ giúp thị trường bất động sản hồi phục, giảm hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đóng góp vào sự khởi sắc của nền kinh tế trong thời gian qua. Đồng thời, tạo điều kiện cho trên 50 ngàn cá nhân, hộ gia đình khó khăn về nhà ở cải thiện về chỗ ở…

Tính đến ngày 30/11/2016, chương trình đã giải ngân 29.239 tỷ đồng, dư nợ là 24.166 tỷ đồng.

Trong đó, đã giải ngân lũy kế đối với nhóm khách hàng cá nhân (khách hàng có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mua và thuê nhà ở thương mại chuyển đổi công năng, đầu tư cải tạo hoặc xây dựng nhà ở) là 23.845 tỷ đồng đạt 92,5% cam kết cho vay, dư nợ đạt 20.650 tỷ đồng.

Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm khách hàng doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, giải ngân đạt 5.395 tỷ đồng. Từ ngày 1/6/2016 đã dừng giải ngân bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN đối với nhóm khách hàng này. Dư nợ đạt 3.516 tỷ đồng.

Dự kiến đến 31/12/2016, tức thời điểm kết thúc chương trình sẽ giải ngân đạt khoảng 30.000 tỷ đồng.

Trước đó, nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện cho vay gói tín dụng ưu đãi này, NHNN đã thực hiện nhiều biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đáng chú ý là việc bổ sung thêm ngân hàng cho vay từ 4 lên 19 ngân hàng; kiến nghị Chính phủ kéo dài thời gian cho vay đối với người dân từ 10 năm lên tối đa 15 năm, hàng năm xác định và công bố lãi suất ở mức ưu đãi dành cho người tham gia chương trình.

Ngoài ra, NHNN cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời hạn tái cấp vốn đối với khách hàng cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn ưu đãi để cải thiện về chỗ ở.

Thịnh Châu
Đăng ký mua căn hộ
Đăng ký mua căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Hotline: 0969.31.7989

 

                0904.983.989 

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0969.31.7989

 

 

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

 

G

G